1ní QSO Čech s Moravou 1934 (1st QSO Bohemia and Moravia 1934)

     

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
5m-ok1aa
739 X 722
204 KB
5m-ok1af
640 X 633
124 KB
5m-ok2at
416 X 640
84 KB
5m-xok1af-xok2at
505 X 640
126 KB

Prvního spojení Čech s Moravou na 56 Mc dosaženo!

Poznámka: přijímače se používaly "superregenerační" dnes superreakční - kladná vazba audionu se zesiluje a zeslabuje periodicky v rytmu pomocného kmitočtu (obvykle 20-100 kHz, v r. 1934 cca 10 kHz), audion tak pracuje automaticky na hranici své maximální citlivosti - doprovázeno silným šumem. Problém byl pak s příjmem nemodulované telegrafie - značky morse ticho, v mezerách šum. To se řešilo různými způsoby - modulace "troubením do kapsle" příjem pomocí bzučáku, později pak modulovanou telegrafií ICW (A2). Nejjednoduššim řešením bylo samozřejmě vypnutí superreakce (pokud to konstrukce RXu umožňovala), ale se ztrátou maximální citlivosti. AM dokonce i FM demodulace (na boku rezonanční křivky) u tohoto typu přijímače funguje dobře a používá se dodnes v různých mini přijímačích, které ovšem značně vyzařují na přijímaném kmitočtu.

Poznámka 2: XOK1AF - X před prefixem značky (po válce za surfixem) je pravděpodobně odvozeno od zkratky XPER (experiment = pokus)

anteny.webz.cz/ok1mmn           anteny.webz.cz