Double Zepp 2 x 40m

střed @17m, konce ramen @6-7m, žebříček 450 ohms 13m

  Google translate:

Vycházel jsem z rozměrů u mě realizovatelných a co nejbližších anténě Zeppelin z literatury:

mehrdband  mehrband-tab

Rothammels ANTENNEN BUCH - Mehrband-Zepp

enc-obr2a

Miroslav Procházka ANTÉNY Encyklopedická příručka - Anténa Zeppelin

a přidal další rameno stejné délky, takže vznikl rezonanční symetrický vícepásmový dipól se středem asi 17m a konci 6-7m nad zemí a žebříčkem 450 ohmů o délce 13 m:

dz-rozm


Na konci žebříčku by měl být připojen symetrický anténní tuner
jako je to na obrázku s proudovým balunem a koaxiálním kabelem 50 ohmů do TCVRu:

at-c

Symetrický anténní tuner (dolní propusť) pro vyšší impedanci antény s proudovým balunem


Protože průchod střechou ale mohl být realizován pouze koaxiálním kabelem zvolil jsem po konzultaci s Mirkem OK2BUH zapojení podle dalšího obrázku:


dz-blok-sch


Účinný proudový balun podle W1JR
(polovina závitů má opačnou orientaci)- zde použit toroid AmidonT-300-2 s navinutým koaxiálním kabelem RG-59 (pro přenesený výkon zhruba do 0,5 kW pro tuto anténu):

     Toroid je fixován instalatérskými díly ze sifonu na základové desce z hnědého pertinaxu (dříve též česky kartitu). Balun je zaizolován osvědčenou i když trochu drahou páskou Patex, dole je ponechán otvor pro odtok kondenzované vody. Koaxiál je jištěn ocelovým lankem proti vytržení z průchodu střechou (viz fotogalerie), lanko je vedeno šikmo směrem dolů od dalších kotevních strun a tím zabraňuje kývání balunu ve větru.

Důležitá je krátká délka koaxiálního kabelu od žebříčku, neboť ten se stává (i přes použití proudového balunu) součástí antény a s jeho rostoucí délkou na něm dochází k vytváření stojatých vln a anténa přestává mít svoje pozitivní vlastnosti. Použitý anténní tuner je typu L, horní propust, který se nejlépe osvědčil pro naladění antény v pásmech 160, 80 a 40 m. Hodnoty: C - pevná 300 pF + proměnná 300 pF (paralelně), L - proměnná 25 uH (nejlépe roler z ant. členu Třince). Já jsem použil Univerzální L-T-L tuner. Ladění je ostré, pro první naladění tuneru je vhodné použít anténní analyzátor místo TCVRu a zapsat si polohy ovládacích prvků. Tunerem lze impedanci antény přizpůsobit až na SWR 1.2-1.0 na vstupu TCVRu :at-a


Hodnoty složek impedance antény v bodě připojení napaječe do tuneru (tedy bez tuneru) jsou v uvedeny v tabulce:

tabulka

V tabulce je vidět jak imaginárni složka impedance přechází z kapacitního charakteru (pásmo 40 a 80m) až k nule na kmitočtu 1810 kHz a pokračuje do složky induktivní. Důležité je aby tento bod nebyl uprostřed pásma, jinak by bylo nutno dolaďovat tuner oběma prvky. Toho můžeme dosáhnut (v menším rozsahu) změnou délky koaxiálního kabelu od antény.

          

Ověření zapojení a hodnot sočástek anténního tuneru pomocí Smithova diagramu (http://www.fritz.dellsperger.net - Downloads).


Hodnocení antény:  každou anténu je možno hodnotit podle různého úhlu pohledu, kromě jiného i podle rozměrů, náročnosti montáž, nutnosti použití anténního tuneru... Z tohoto pohledu se D. Zepp nejeví jako optimální anténa pro domácí QTH.

Z jiného pohledu se ale jedná o plně rozměrnou symetrickou anténu pro více pásem bez trapů s pozitivními vlastnostmi pro příjem i vysílaní. D. Zepp podle mého subjektivního porovnání s předchozími anténami zkoušenými v mém QTH (LW 52 m, W3DZZ 66 m, Windom 73 m) přijímá i vysílá na pásmech 80 a 160 m nejlépe z nich, nemá problém s pronikáním VF (HF) do PC a TV, nemá trapy odporující větru a poskytující prostor pro námrazu.

D. Zepp anténa mě dost překvapila v contestu CQWW 160 CW 2014 (LP) tedy v pásmu 160m. DXy, které jsem v závodě udělal:

Amerika (10) K5WA, K3ZM, K1LZ, AA1K, K6ND, N4PN, WR1TC, W2GD, W1XX, VY2ZM
Asie (10) R7NW, RG9A, UP0L, 4K6FO, 4L5O, RD8D, R7AW, RY9C, P33W, C4A
Afrika (2) 3V8BB, TA3D

Žebříček (US dvojlinka) 450 ohms je velmi odolná působení slunečního záření, větru i tahu zmrzlého sněhu, pokud je dobře upevněna a je vedena co nejvíce vertikálním směrem k zemi. Nejlépe se osvědčilo uchycení žebříčku nevodivým lanem Mastrant protaženým okénky mezi jeho vodiči ke stožáru, viz obrázek:


Anténu provozuji s výkonem do 100W. Problém by nastal při připojení takovéto antény k PA, anténní tuner by musel být dimenzován na napětí řádově několik kV. Vyšší výkon než 500W by asi byl už nerealizovatelný.


Antény Zeppelin

Antény Zeppelin 2

Home